Behörighet M

Allmänt

Kompetenskrav

  • Inneha behörighet B4 eller ha visat motsvarande kunskaper.
  • Veta hur båten tankas.
  • Veta hur man startar motorn, samt kunna göra en enkel felsökning om motorn ej startar.
  • Känna till brandfaran vid hantering av bränsle.
  • Kunna använda båtens säkerhetsutrustning.
  • Känna till de vanligaste skadorna på kårens båtar och veta hur man undviker dem.

Praktik

  • Behärska körning under olika förhållanden samt ha genomfört räddningsövning.
  • Behärska följande moment: Fylla på motorolja, byta tändstift samt känna till hur backspärren fungerar.

Övrigt

  • När båten används som säkerhetsbåt skall bara besättningen på 2 personer vara ombord (vid andra tillfällen max 6 personer ombord). Vid nödfall får fler tas ombord under förutsättning att båten kan framföras på ett säkert sätt.