Valhall

Valhall heter Drakarnas kårlokal i Bromma. Stugan blev färdigbyggd 2004 och hyser kåren då klimatet är ofördelaktigt för segling. Huset är ritat och konstruerat just för att tillgodose kårens behov och innehåller övningslokaler, patrullrum, kontor, kök och materielförråd.

Mosskroken 15

167 58 Bromma

+46 (0)8-254243

För att hitta: Tag Tunnelbanans gröna linje till Stora Mossen, gå uppför Stora Mossens backe tills den övergår i Nyängsvägen. Fortsätt förbi Bromma Gymnasium och sväng sedan vänster. Gå förbi parkeringen och ishallen. Du är nu framme.