Kontakt

 • Scoutstugan Valhall
  • Mosskroken 15, 167 58 BROMMA
  • 08-25 42 43 (under scoutmöten)
 • Varvet (segling under vår och höst)
  • Ålstens Båtvarv
  • Grönviksv. 9, 167 71 BROMMA

Ledare och Kårfunktionärer

Att vara scoutledare är att skapa en rolig fritid för unga samtidigt som du själv utvecklas som människa och ledare. Många av våra scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Avdelningsledare

Sjöbusarna - Spårare

Vindarna - Spårare

  • AL - Erik Gustafson
 • Led - Magdalena Silfversparre
 • Led - Gabriel T Norrby
 • Led - Matilda Alsterman
 • Ass - Lowe Eklund

Sjöodjuren - Upptäckare

 • Led - Patrik Broms
 • Led - Johan Johansson

Vågbrytarna- Upptäckare

 • vAL - August Rabenius
 • Led - Simon Fors
 • Led - Rolf Eriksson-Starckman
 • Led - Sophie Svensson
 • Led - Ester Åkesson
 • Ass - Axel Hanson
 • Ass - Hugo Tevell

Munin - Äventyrare

 • Led - Carina Rystedt
 • Led - Ulrika Gewalli
 • Led - Elinor Fahlén
 • Led - Johan Escher

Hugin - Äventyrare

 • Led - Disa Nilsson Rojas
 • Led - Karl Janrik
 • Led - Gabriel Rodriguez
 • Led - Viktor Winroth Larsson

Nidhögg - Utmanare

Kårfunktionärer

Styrelse

 • Kårordförande - Erik Wallin
 • Vice kårordförande - Sara Söderstam
 • Kårsekreterare - Ebba Brundin
 • Kårkassör - Karl Janrik
 • Ledamot - Erik Järte
 • Ledamot - Elinor Fahlén
 • Ledamot - Lucas Bergstrand
 • Ledamot - Johan Escher

Övriga

Båt- och materialkommittén

 • Ordf - Lucas Bergstrand
 • Medlem - Erik Järte
 • Medlem - Hugo Hildingsson
 • Medlem - Jakob Stäck
 • Medlem - Patrik Broms
 • Medlem- Erik Gustafson
 • Medlem - Kalle Escher
 • Medlem- Andreas Bergstrand

Stugkommittén (SK)

Informationskommittén