Kontakt

 • Scoutstugan Valhall

  • Mosskroken 15, 167 58 BROMMA

  • 08-25 42 43 (under scoutmöten)

 • Varvet (segling under vår och höst)

  • Ålstens Båtvarv

  • Grönviksv. 9, 167 71 BROMMA

Ledare och Kårfunktionärer

Att vara scoutledare är att skapa en rolig fritid för unga samtidigt som du själv utvecklas som människa och ledare. Många av våra scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Avdelningsledare

Sjöfåglarna - Spårare

 • Led - Disa Nilsson Rojas

 • Led - Samuel Ekeroth

 • Led - Emma Andersson

Sjöbusarna - Spårare

 • Led - Sarah Gessler

 • Led - Karolina Schönberg

 • Led - Johan Fröberg

 • Led - Martin Hammarström

 • Led - Torkel Dittmer

 • Led - Lisa Dittmer

Vindarna - Spårare

 • Led - Sara Söderstam

 • Led - Gabriel T Norrby

Sjöodjuren - Upptäckare

 • Led - Astrid Karlson

 • Led - Ulrika Gewalli

 • Led - Joel Schönberg

 • Led - Gabriel T Norrby

 • Led - Karolina Stenhagen

Vågbrytarna- Upptäckare

 • Led - Rolf Eriksson-Starckman

 • Led - Elisabeth Sundvisson

 • Led - Oscar Hermansson

 • Led - Anders Lindberg

Munin - Äventyrare

AL - Lucas Bergstrand

 • Led - Simon Fors

 • Led - Catarina Sparre

Hugin - Äventyrare

 • Led - Gabriel Rodriguez

 • Led - Theo Färnegårdh

Nidhögg - Utmanare

 • vAL - Kalle Escher

 • Led - Sophie Svensson

Kårfunktionärer

Styrelse

Övriga

Båtkommittén

 • Ordf- Hugo Hildingsson

 • Medlem - Lucas Bergstrand

 • Medlem - Erik Järte

 • Medlem - Jakob Stäck

 • Medlem- Erik Gustafson

 • Medlem - Kalle Escher

Materialkommittén

Stugkommittén (SK)

Informationskommittén

 • Ordf - Catarina Sparre