Kontakt

 • Scoutstugan Valhall
  • Mosskroken 15, 167 58 BROMMA
  • 08-25 42 43 (under scoutmöten)
 • Varvet (segling under vår och höst)
  • Ålstens Båtvarv
  • Grönviksv. 9, 167 71 BROMMA

Ledare och Kårfunktionärer

Att vara scoutledare är att skapa en rolig fritid för unga samtidigt som du själv utvecklas som människa och ledare. Många av våra scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Avdelningsledare

Sjöbusarna - Spårare

Vindarna - Spårare

  • AL - Erik Gustafson
 • Led - Gabriel T Norrby
 • Led - Matilda Alsterman

Sjöodjuren - Upptäckare

  • AL - Karl Janrik
 • Led - Patrik Broms
 • Led - Johan Johansson

Vågbrytarna- Upptäckare

  • AL - Erik Järte
 • vAL - August Rabenius
 • Led - Simon Fors
 • Led - Sophie Svensson
 • Ass - Axel Hanson
 • Ass - Ester Åkesson

Munin - Äventyrare

  • AL - Lucas Bergstrand
 • Led - Carina Rystedt
 • Led - Ulrika Gewalli
 • Led - Elinor Fahlén
 • Led - Johan Escher

Hugin - Äventyrare

  • AL - Patrik Broms
 • Led - Disa Nilsson Rojas
 • Led - Karl Janrik
 • Led - Gabriel Rodriguez
 • Led - Viktor Winroth Larsson

Nidhögg - Utmanare

  • AL - Erik Wallin
 • vAL - Kalle Escher

Kårfunktionärer

Styrelse

 • Kårordförande - Erik Wallin
 • Vice kårordförande - Sara Söderstam
 • Kårsekreterare - Ebba Brundin
 • Kårkassör - Karl Janrik
 • Ledamot - Erik Järte
 • Ledamot - Elinor Fahlén
 • Ledamot - Lucas Bergstrand
 • Ledamot - Johan Escher

Övriga

Båt- och materialkommittén

 • Ordf - Lucas Bergstrand
 • Medlem - Erik Järte
 • Medlem - Hugo Hildingsson
 • Medlem - Jakob Stäck
 • Medlem - Patrik Broms
 • Medlem- Erik Gustafson
 • Medlem - Kalle Escher
 • Medlem- Andreas Bergstrand

Stugkommittén (SK)

Informationskommittén