Kontakt

 • Scoutstugan Valhall
  • Mosskroken 15, 167 58 BROMMA
  • 08-25 42 43 (under scoutmöten)
 • Varvet (segling under vår och höst)
  • Ålstens Båtvarv
  • Grönviksv. 9, 167 71 BROMMA

Ledare och Kårfunktionärer

Att vara scoutledare är att skapa en rolig fritid för unga samtidigt som du själv utvecklas som människa och ledare. Många av våra scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Avdelningsledare

Sjöbusarna - Spårare

  • AL -
 • Led - Sara Eriksson
 • Led - Tina Schönberg
 • Led - Kasper Wieslander
 • Led - Hugo Tevell
 • Led - Jonathan Mukeng

Vindarna - Spårare

  • AL - Erik Gustafson
 • Led - Magdalena Silfversparre
 • Led - Gabriel T Norrby
 • Led - Matilda Alsterman
 • Ass - Lowe Eklund

Sjöodjuren - Upptäckare

 • Led - Astrid Karlson
 • Led - Ulrica Gewalli
 • Led - Oskar Benson
 • Led - Gabriel T Norrby
 • Led - Linus Ekmark Gewalli

Vågbrytarna- Upptäckare

 • Led - Simon Fors
 • Led - Rolf Eriksson-Starckman
 • Led - Magdalena Silfversparre
 • Led - Kasper Wieslander
 • Led - Axel Hansson

Munin - Äventyrare

 • Led - Carina Rystedt
 • Led - Johan Escher
 • Led - Catarina Sparre

Hugin - Äventyrare

 • Led - Disa Nilsson Rojas
 • Led - Karl Janrik
 • Led - Gabriel Rodriguez
 • Led - Viktor Winroth Larsson

Nidhögg - Utmanare

 • vAL - Kalle Escher
 • Led - Sophie Svensson

Kårfunktionärer

Styrelse

Övriga

Båt- och materialkommittén

 • Ordf - Lucas Bergstrand
 • Medlem - Erik Järte
 • Medlem - Hugo Hildingsson
 • Medlem - Jakob Stäck
 • Medlem - Patrik Broms
 • Medlem- Erik Gustafson
 • Medlem - Kalle Escher
 • Medlem- Andreas Bergstrand

Stugkommittén (SK)

Informationskommittén

 • Ordf - Catarina Sparre