Varvet

Drakarnas hemmahamn är Ålstens Båtsällskap.

I scoutkårens ägo finns en verkstad med verktyg och utrustning - utanför den brukar seglingmöten börja och avslutas. Båtarna hittar du längst ut på bryggan rakt fram (den längst västerut).

Adressen till varvet är

Ålstens Båtsällskap

Grönviksvägen 9

167 71 Bromma