Varvet

Drakarnas hemmahamn är Ålstens Båtsällskap.

I scoutkårens ägo finns en bod med verktyg och utrustning utanför den brukar seglingmöten börja och avslutas. Båtarna hittar du längst ut på bryggan rakt fram (den längst väster ut).

Adressen till varvet är

Ålstens Båtsällskap

Grönviksvägen 9

167 71 Bromma