Avdelningar

Familjescouter

I Familjescouting samlas våra allra yngsta medlemmar. Genom Familjescouting får barn under åtta år, tillsammans med en eller flera vuxna, på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting. De ses en eftermiddag varannan söndag och har ett program där aktiviteterna är anpassade för både stor och liten eftersom barn och vuxen deltar tillsammans.

Drakarna har en avdelning med familjescouter, Drakynglen.

Spårare

Scouternas yngsta gren heter Spårarna. Som spårare är du 8-10 år gammal och får prova på scouting för första gången! Här lär vi oss vad scouting handlar om och lägger stort fokus på samarbete och hur vi kan värna om varandra samt vår natur. Till skillnad från skolan så tycker vi om att lära oss av praktiken istället för att läsa böcker, på så sätt kan vi hjälpas åt och utvecklas tillsammans. 

I vår kår finns det tre stycken spåraravdelningar, Sjöbusarna, Vindarna och Sjöfåglarna.

Upptäckare

De näst yngsta scouterna finns i grenen Upptäckarna som är för scouter 10-12 år gamla. Som upptäckarscout får du prova på nya saker, nästan varje möte. Vi ser alltid till att blanda roliga aktiviteter med intressanta, spännande kunskaper som man kan ha nytta av hela livet. Till skillnad från den yngre grenen spårarna lägger vi stort fokus på att scouterna ska få pröva sig fram på egen hand med stöd av ledare, på så sätt tror vi att man utvecklas bäst!

I Drakarna har vi tre stycken upptäckaravdelningar, Vraken , Vågbrytarna och Sjöodjuren.

Äventyrare

Äventyrare är scouter på 12-14 år. Äventyrarscouterna utmanas i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Som äventyrare blir patrullen extra viktig. Patrullen inhämtar under tävling, lek och instruktioner kunskaper för att t.ex. på hajk och läger kunna fungera så självständigt som möjligt. Det gäller allt från att laga sin egna mat till att segla med patrullen i skärgården.

Drakarna har två äventyrsavdelningar, Hugin och Munin.

Utmanare

Utmanarscouting handlar inte om patrullen. Det handlar inte om så mycket alls, eller... Jo. Vad man gör som Utmanare är helt upp till utmanarscouterna själva. 15 till 17 är åldrarna som gäller här. Drakarnas utmanarscoutlag heter Nidhögg, Fenrisulven och Utmanare torsdagar.