Föräldraföreningen

Sjöscoutkåren Drakarnas föräldraförening utgörs av föräldrar till scouterna i kåren. Dess uppdrag är att stödja kåren och kårens ledare genom att bland annat bidra med pengar till material och utbildningar.

Föräldraföreningen håller även i sådana saker som stugunderhåll, vissa kåraktiviteter och nattvaktspass på varvet. Vill du som förälder engagera dig mer aktivt kan du gå med i föräldraföreningens styrelse eller höra vilka aktiva uppdrag som finns på gång.

Hej, alla Drakföräldrar!

Vi hör av oss till er eftersom ni, genom era barns medlemskap i scoutkåren, är medlemmar i Drakarnas föräldraförening. Vad gör föräldraföreningen, varför finns de och varför behöver de er hjälp?

Kortfattat om Drakarnas föräldraförening (FF):

Samtliga vårdnadshavare till scouter i sjöscoutkåren Drakarna är, genom barnets medlemskap i kåren, också medlemmar i FF. Föräldraföreningens styrelse koordinerar arbetet, och har möte omkring en gång i månaden.

Scoutstugan Valhall tillhandahålls och ägs av föräldraföreningen. Föräldraföreningen är ansvarig för huset och dess underhåll vilket bland annat inkluderar:

 • Beslut kring underhåll och renoveringar
 • Finansiell redovisning kring inkomster och utgifter
 • Hjälp med underhåll och reparationer av huset
 • Uthyrning av stugan för andra ändamål för att förbättra den ekonomiska ställningen

Utöver underhåll av Valhall är en del av föräldraföreningens uppdrag att:

 • Stötta kåren och dess medlemmar med riktade bidrag. Detta kan ej uteslutligen gestalta sig som;
  • Stöd vid inköp av nya båtar
  • Stöd till säkerhetsutrustning
  • Bidrag för scouter som vill åka på läger, stora som små
 • Stötta med fika vid Decemberavslutningen och grillning vid årsavslutningen i juni
 • Planering och koordinering av nattvaktspass för Ålstens marina

För det nya verksamhetsåret 2020-2021 söker styrelsen en representant (förälder) från varje avdelning. Utöver ordinarie ledamöter sökes dessutom en ny kassör. Kassören är ytterst ekonomiskt ansvarig och upprättar bland annat kårens budget samt ansvarar för bokföring.

Anmäl er som frivilliga genom att fylla i formuläret nedan!

Kallelse till årsmöte tisdag den 19 mars 2020, kl. 19.30- ca 20.30 Videomöte.


• Val av ordförande och sekreterare för mötet.

• Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

• Justering av röstlängd.

• Årsmötets kallelse.

• Föredragning av års- och revisionsberättelse.

• Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående års förvaltning.

• Beslut avseende vinst/förlust från 2019.

• Val av ordförande i styrelsen.

• Val av ledamöter till styrelsen.

• Val av revisor samt revisorssuppleant.

• Val av valberedning

• Fastställande av årsavgift för aktiva medlemmar.


Välkomna på ett kort och sammanfattande möte om det gångna året!


Mvh

Styrelsen