Föräldraföreningen

Sjöscoutkåren Drakarnas föräldraförening utgörs av föräldrar till scouterna i kåren. Dess uppdrag är att stödja kåren och kårens ledare genom att bland annat bidra med pengar till material och utbildningar.

Föräldraföreningen håller även i sådana saker som stugunderhåll, vissa kåraktiviteter och nattvaktspass på varvet. Vill du som förälder engagera dig mer aktivt kan du gå med i föräldraföreningens styrelse eller höra vilka aktiva uppdrag som finns på gång.

Hej, alla Drakföräldrar!

Vi hör av oss till er eftersom ni, genom era barns medlemskap i scoutkåren, är medlemmar i Drakarnas föräldraförening. Vad gör föräldraföreningen, varför finns de och varför behöver de er hjälp?

Kortfattat om Drakarnas föräldraförening (FF):

Samtliga vårdnadshavare till scouter i sjöscoutkåren Drakarna är, genom barnets medlemskap i kåren, också medlemmar i FF. Föräldraföreningens styrelse koordinerar arbetet, och har möte omkring en gång i månaden.

Scoutstugan Valhall tillhandahålls och ägs av föräldraföreningen. Föräldraföreningen är ansvarig för huset och dess underhåll vilket bland annat inkluderar:

 • Beslut kring underhåll och renoveringar

 • Finansiell redovisning kring inkomster och utgifter

 • Hjälp med underhåll och reparationer av huset

 • Uthyrning av stugan för andra ändamål för att förbättra den ekonomiska ställningen

Utöver underhåll av Valhall är en del av föräldraföreningens uppdrag att:

 • Stötta kåren och dess medlemmar med riktade bidrag. Detta kan ej uteslutligen gestalta sig som;

  • Stöd vid inköp av nya båtar

  • Stöd till säkerhetsutrustning

  • Bidrag för scouter som vill åka på läger, stora som små

 • Stötta med fika vid Decemberavslutningen och grillning vid årsavslutningen i juni

 • Planering och koordinering av nattvaktspass för Ålstens marina

Anmäl er som frivilliga genom att fylla i formuläret nedan!

Kallelse till Årsmöte Sjöscoutkåren Drakarnas Föräldraförening

måndag den 22 mars 2021, kl. 19.30- ca 20.30.

Dagordning

• Val av ordförande och sekreterare för mötet.

• Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

• Justering av röstlängd.

• Årsmötets kallelse.

• Föredragning av års- och revisionsberättelse.

• Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående års förvaltning.

• Beslut avseende vinst/förlust från 2020.

• Val av ordförande i styrelsen.

• Val av ledamöter till styrelsen.

• Val av revisor samt revisorssuppleant.

• Val av valberedning

• Fastställande av årsavgift för aktiva medlemmar.