Behörigheter B2, B3, B4

Allmänt

BEHÖRIGHET B2

Allmänt

 • Ha fyllt 16 år.

Kompetenskrav

 • Inneha behörighet B3 eller ha visat motsvarande kunskaper.
 • Inneha kustskepparintyg.
 • Känna till vad man skall tänka på och hur man skall bete sig i hårt väder med Hemulen, dvs. ha större marginaler i allt man gör, lyssna på och bedöma det aktuella vädret mycket noggrant, planera noggrant inför varje manöver och se till så att alla ombord vet vad som ska göras, se till så att alla ombord känner sig trygga - håll humöret uppe, visa ej om du är orolig då ditt beteende smittar av sig! Tveka inte att söka lä om det blir för hårt. Meddela kontaktman!

Praktik

 • På ett sjömansmässigt sätt ha tjänstgjort som skeppare på Hemulen (e.dyl båt) under minst 2 dygn vid minst 3 tillfällen under de senaste 3 åren.
 • På ett sjömansmässigt sätt ha tjänstgjort som skeppare vid nattsegling under handledning minst 1 gång under de 3 senaste åren.

BEHÖRIGHET B3

Kompetenskrav

 • Inneha behörighet B4 eller ha visat motsvarande kunskaper.

Praktik

 • Kunna skärgårdsnavigering i mörker samt praktiskt ha visat detta i fyrbelyst led.
 • På ett sjömansmässigt sätt ha tjänstgjort som skeppare på Hemulen (e.dyl. båt) minst 5 gånger.

BEHÖRIGHET B4

Allmänt

 • Ha fyllt 15 år.

Kompetenskrav

 • Inneha behörighet C3 eller ha visat motsvarande kunskaper.
 • Kunna använda Hemulens säkerhetsutrustning (nödraketer, kastlina).
 • Kunna använda båtens utrustning, dvs. veta var huvudströmmen slås på/av, var båtbatteriet finns, veta var lanternor och belysning slås på/av, veta var alla skrovgenomföringar sitter, kunna följande om motorn: start/stopp, tankning, byta tändstift. veta var brandsläckaren finns samt hur den används, känna till var övrig utrustning finns, dvs. ha gått igenom alla fack/skåp/lådor både ute och inne i båten och sett efter vad som finns och var, kunna reva storseglet.

Praktik

 • På ett sjömansmässigt sätt ha tjänstgjort som skeppare på Hemulen under handledning av behörig skeppare vid minst 5 tillfällen (inklusive manövrering in och ut ur hamn, genomfört man-över-bord-övning, bredsides tilläggning, ankring mot berget).

Nov 2000