Sjökunskap för scouter

  • Nivå 1 är den bas man bör ha som ny på sjön. Teoretiska kunskaper för C4.
  • Nivå 2 är mer djuplodande men inte alltid svårare. Motsvarande förarintyg.
  • Nivå 3 är till för att hantera fler situationer på sjön. Mycket god bas inför kustskepparintyg.

Sjökortet

Djupangivelser (färger och streck, sjömätning)

Under ytan (sjöhinder och bottentyper, Kort 1)

Sjömärken (fasta och flytande, specialfall, inom- och utomskärs)

Mer om sjökort (övriga tecken, områden, skalor, numrering och projektion)

Position (söka och lägga ut samt avstånd)

Navigering utan instrument

Visuell dagsnavigering utan instrument (ens- och frilinjer, uddar och stränder)

Navigering med instrument

Kurser (Mäta och lägga ut)

Kompassen och loggen (död räkning och felkällor, räkna med felkällor)

Positionsbestämning

Positionsbestämning (orientering, krysspejling, bäring och riktning, GPS)

På båten

Segling (segelsätt, segeltyper, segeltrimmning, teori)

Sjötermer (båtdelar, segeldelar, båt- och skeppstyper)

Väder

Väder (väderrapport, vindstyrka och riktning, fronter, sjöbris, moln)

Mörker och dimma

Fyrar (fyrtyper, belysta sjömärken, mörkerseende)

Mörkernavigering (fyrkaraktärer, styrmärken)

Dimma (mistsignaler, problem)

Väjningsregler

Allämna väjningsregler (väjningsskyldighet, ansvar, kollisionsrisk)

Lanternor och dagersignaler

Lanternor och vanliga dagersignaler

Lysvidder och dagersignaler

Utmärkning av fiskeredskap

Säkerhet

Utrustning (sjövärdighet, flytplagg, ansvar, brandskydd, mob-övningar med och utan segel)

Nöd (anrop, signaler, skyldigheter, MRCC, ligga bi)

Sjukvård (LABC, sjösjuka, nedkylning)

Miljö

Miljö (fågelliv, eldning, avfall, allemansrätt, svall)

Förtöjning

Förtöjning (knopar, ankring, manöver, strömmar, slussar)

Bestämmelser

Allmänna bestämmelser (kårens behörighetssystem, författningar och lagar)