Scoutsången

Normalt sjungs enbart vers 1 och 4.

1.

Vi äro svenska scouter vi

och löftet som blev givet,

en vårdag brusande och fri,

står på vår panna skrivet.

För Gud, för kung och fosterland,

var än dig livet ställer,

var redo när det gäller,

med hjärta håg och hand

3.

Vi äro svenska scouter vi.

Vi lystra och vi spana,

på myrans spår och falkens skri,

på allt vi se och ana.

Det svaga giver vi vårt mod,

det tunga underlätta.

Det goda och det rätta,

vi offra glatt vårt mod.

2.

Vår lag är allvar, lust och fröjd

att hjälpa och att stöda.

Så lyft i sång mot himlens höjd

vår plikt ach kära möda.

Drag ut från självets trånga vrå

till skogens vida salar,

till svenska berg och dalar,

där friska vindar gå.

4.

Var redo! Hör den stormens il

som genom världen skrider.

Håll spänd din sträng,

håll blank din pil,

nu är det knoppningstider.

Nu knyta vi vårt syskonband

i kärlek och i gamman

nu smida vi det samman

kring hela Sveriges land

Text: Johan Nordling

Musik: Sigurd Swedberg