Alkoholpolicy

Sjöscoutkåren Drakarna är medlem i Svenska Scoutförbundet, och följer dess alkoholpolicy.

"Alla Svenska Scoutförbundets arrangemang, där medlemmar under 18 år deltar, ska vara alkoholfria." - Förbundsstämman 1987

Således är alla Sjöscoutkåren Drakarnas arrangemang, där medlemmar under 18 år deltar, alkohol- och drogfria.