Utmanarscout

Utmanarscouting handlar inte om patrullen. Det handlar inte om så mycket alls, eller... Jo. Vad man gör som utmanare är helt upp till utmanarscouterna själva.

Som utmanarscout har man fortfarande ledare, men dessa är med i laget och är mest med för att stödja vid planering.

När man varit utmanarscout ett år kan man bli assistent på någon av de övriga avdelningarna i kåren. Då blir man ledare för den avdelningen innan sin ledarutnämningen och får lära sig hur det är att ta hand om större grupper.

Som utmanarscout finns det en massa att välja mellan.