Rover

Scouter, medlemmar i scoutkåren som är över arton år kan bilda Roverlag. Roverlag kan ordna aktiviteter för sina medlemmar där vuxna kan deltaga utan att ha ledaransvar.

Det finns mycket spännande och roligt inom scoutrörelsen även för äldre scouter. Många internationella arrangemang finns dit man kan åka som deltagare eller funktionär.

Roverscouter i Sjöscoutkåren Drakarna, kan boka och använda scoutkårens materiel under förutsättning att de betalt medlemsavgift. Det krävs också att Roverscouter är med vid gemensamma arbetsdagar för materialvård och båtvård för att de ska ha tillgång till kårens materiel.