Informationskommittén


Informationskommittén ombesörjer att kårens medlemmar är välinformerade om vad som händer i kåren. Dessutom ligger det övergripande ansvaret över hemsidan hos informationskommittén.

Denna sida finns endast till för diverse administrativa, automatiserade åtgärder. Här finns inget intressant att se. Move along.



Generera Nyhetsbrev




Fafner Drake säger Hej, hej


Hitta i grupp

Underordnade sidor (2): FB-bilder filer