Bli medlem

För att anmäla dig eller ditt barn till Sjöscoutkåren Drakarna mejlar du till bliscout@drakarna.se och i mejlet skriver du följande fakta.

Namn, adress, personnummer (ÅÅMMDD-nnnn) telefonnummer, e-post.

Samtidigt sätter du in 150 kronor i köavgift (per barn) på kårens konto BG 5714-6821. Ange tydligt vem/vilka det gäller.